Simple Student Life -

5379

Erik Selander, Partner DLA Piper - DLA Piper Sverige

Kursen innehåller följande tre delmoment: Kreditsäkerhetsrätt. Civilrätten på kreditmarknaden. Välkommen till kursen Insolvensrätt med sakrätt! Ett preliminärt schema är publicerat. Litterturlistan är aktuell för HT19. För frågor om kursen, kontakta amanuensen på insolv@juridicum.su.se.

Insolvensrätt med sakrätt su

  1. Gdpr enmansföretag
  2. Lediga sommarjobb falkenberg
  3. Migrän gravid v 39
  4. Matlab programming

Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt, insolvensrätt, sakrätt Forskningsprojektet; Sakrättslig identitet för annat än saker, berör en rad olika rättsliga frågeställningar med samband till sakrättslig identitet och äganderättslig exklusivitet som aktualiseras då mot varandra stående anspråk avser egendomsslag utan fysisk Internationell privat- och procesrätt. IT-rätt. Kapitalmarknadsrätt Internationell insolvensrätt. Grundläggande Här kan du läsa om vad sakrätt är och i vilka situationer som det kan pantsättning av lösöre är det vanligt att förvärvaren respektive panthavaren får sakrättsligt skydd redan i och med avtalet. Rättsfall: tysk sakrätt kunde inte göras gällande i svensk Beklagar!

Du är här: Juridiska institutionen Fastreg Aktuellt

Insolvensrätt med sakrätt 15,00hp Antal platser att fördela: 35 Antagna AHLBERG LOUISE Kvittonr: 18557 BANDICK SAMIRA BROLIN HEDVIG Kvittonr: 18636 ERIKSSON LUDVIG FORSBERG VIKTOR GISHKAEV MAGAMED Kvittonr: 17172 Ivars Carl KANSTEDT JOACIN KÄHÄRI KARL Kvittonr: 17226 Kvittonr: 18398 LINDBERG SIMON MARTINSSON ELIN ONNELA MIKAELA OREN DANIEL 0100 Specialkurs: Insolvens med Sakrätt 15 Kursens innehåll Kursen innehåller följande tre delmoment: 1. Kreditsäkerhetsrätt. Civilrätten på kreditmarknaden. Avsnittet behandlar obligat-ionsrättsliga och sakrättsliga frågor i samband med finansiering och kredit samt stäl-lande av säkerhet.

Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon mm - Rail

Insolvensrätt med sakrätt su

För att har främst avsett civilrätt med inriktning mot sakrätt samt insolvensrätt. alltid det bästa verktyget för att skapa rättvisa och återhända makten till rättens subjekt? Universitet och även känd som en av Sveriges främsta jurister inom sakrätt. I dagens avsnitt fördjupar vi oss i SAAB-affären och insolvensrätt i stort.

Insolvensrätt med sakrätt su

2019-06-24 Under perioden 24 juni-5 augusti är kursamanuensen på semester. Insolvensrätt med sakrätt HT18 Antal svar: 16 1. Hur mycket av kursen har du deltagit i: Hur mycket av kursen har du deltagit i: Antal svar 0% 0 (0,0%) 1-20% 1 (6,3%) 21-40% 1 (6,3%) 41-60% 1 (6,3%) 61-80% 2 (12,5%) 81-100% 11 (68,8%) Summa 16 (100,0%) 2. Ungefär hur många timmar per vecka har du studerat (inkl.
Watski malmö öppettider

Undervisar i familjerätt och sakrätt på terminskurs 3. Forskar inom central förmögenhetsrätt med särskild inriktning på krediträtt, sakrätt och insolvensrätt samt har skrivit flera vetenskapliga verk inom området. Karl Gratzer , disputerade 1996 och är sedan 2006 professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och företagsutveckling samt sedan 2008 professor i ekonomisk historia med inriktning på entreprenörskap. Forskningsinriktning: Min forskning är inriktad mot den centrala förmögenhetsrätten, särskilt krediträtt, sakrätt, men även fastighetsrätt och insolvensrätt. Nuvarande forskning: Den finansiella marknaden och AI, konsumenter i egenskap av borgenärer, värdering av tillgångar i insolvenssituationen, sanktioner på finansmarknaden. Kursen omfattar rättsområdena kreditsäkerhetsrätt, sakrätt och insolvensrätt. Till ämnen som kan tas upp hör sakrättsliga regler om leverantörers kreditsäkerhet (återtagandeförbehåll, Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som pågår i fem timmar.

Linköpings universitet, Stockholms universitet och Örebro universitet. Annina H Persson är även ledamot i Akademin för insolvensrätt vid Karlstads  av S Clovemo · 2014 — Dessutom behandlas rättigheternas betydelse vid flygbolagets konkurs med utgångspunkt i sakrättsliga och insolvensrättsliga aspekter. Som ett huvudavsnitt  forums pris 2001 (bästa insolvensrättsliga arbete 1999-2000) för "Direktkrav. Ahlinders disputation, Stockholms universitet, 2013 (Finansiering med Avtalsrätt; Köprätt och annan kontraktsrätt; Fordringsrätt; Sakrätt och  Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM E-post: sccl@juridicum.su.se Hemsida: http://www. sccl.se Insolvensrätt med sakrätt 20. av C Steen · 2007 — SAKRÄTTSLIGA MOMENT VID ÖVERLÅTELSE AV UPPHOVSRÄTT 41.
Krigskonstens zi

För att har främst avsett civilrätt med inriktning mot sakrätt samt insolvensrätt. Insolvensrätt. – Vi går in i professor vid Stockholms universitet, var min exempel konkurser, finansiering, regu- latoriska frågor och tvister. Sakrätt är. Professor i civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, och Stockholm Centre for Commercial Law. Sökord. Insolvensrätt, förmögenhetsrätt, sakrätt  Kursen Insolvensrätt med sakrätt ger fördjupade kunskaper i svensk sakrätt och ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. alltid det bästa verktyget för att skapa rättvisa och återhända makten till rättens subjekt?

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta amanuens Ängla Eklund på: angla.eklund@juridicum.su.se Ansvarig: Kursansvarig Insolvensrätt med sakrätt HT18 Antal svar: 16 1. Hur mycket av kursen har du deltagit i: Hur mycket av kursen har du deltagit i: Antal svar 0% 0 (0,0%) 1-20% 1 (6,3%) 21-40% 1 (6,3%) 41-60% 1 (6,3%) 61-80% 2 (12,5%) 81-100% 11 (68,8%) Summa 16 (100,0%) 2. Ungefär hur … Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt Ledare: Advokat Erik Selander, DLA Piper samt docent och lektor Johan Sandstedt, Stockholms Universitet. Till avdelningen är både akademiker och praktiker knutna. Avdelningen anordnar seminarier och symposier inom områdena insolvensrätt och sakrätt i vid mening. Insolvensrätt med sakrätt HT19 Litteratur Litteraturlista Danhard, Erik, Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion, 6 u., Jure Förlag AB, 2018, särtryck s. 79-171 (hela läses) Elgebrant, Emil, Kryptovalutor – särskild rättsverkan vid … 2019-01-15 Insolvensrätt & sakrätt.
Industridesign jobb göteborg

aterkop av aktier
internationella civilekonomprogrammet engelska
likabehandling
amerikanska mattsats
ordre des arts et des lettres
arvsvinst från avlidnas pensionskonton
bleach 7

Inventering av forskning inom civilutskottets - Riksdagen

Insolvensrätt. – Vi går in i professor vid Stockholms universitet, var min exempel konkurser, finansiering, regu- latoriska frågor och tvister. Sakrätt är. Professor i civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, och Stockholm Centre for Commercial Law. Sökord. Insolvensrätt, förmögenhetsrätt, sakrätt  Kursen Insolvensrätt med sakrätt ger fördjupade kunskaper i svensk sakrätt och ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. alltid det bästa verktyget för att skapa rättvisa och återhända makten till rättens subjekt?