Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett p - Forfest.se

4282

Innehåll sjuksköterskeprogrammet HKR.se

Köp via återförsäljare eller logga in och köp som avtalskund. Bokus Adlibris. Person-centred nursing, chapter 4 Det är lagstadgat att sjuksköterskan ska dokumentera sitt dagliga arbete. Forskare inom omvårdnadsvetenskap rekommenderar att sjuksköterskans arbete följer omvårdnadsprocessen steg.

Sjuksköterskans kärnkompetenser informatik

  1. När kan man söka svenskt medborgarskap
  2. Fortidsbetalning av lan
  3. Socialarbetare stockholm
  4. Överlåta hyreskontrakt till barn
  5. Carin holmberg skidor
  6. Tygblommor rusta
  7. Hallqvist verk
  8. Mypension fedex

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) kärnkompetenser som är definierade för sjukvårdspersonal: • evidensbaserad vård • personcentrerad vård • samverkan i team • förbättringskunskap för kvalitetsutveckling • säker vård • informatik. Kompetensstegen används vid: • individuella kompetensutvecklingsplaner • kompetens ­ och bemanningsplanering • rekrytering Sjuksköterskans kärnkompetenser. SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetens som alla professioner i vården måste ha. De nämner personcentrerad vård, evidensbaserad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. och informatik. Personcentrerad vård innebär att patientens behov är i fokus och att patienten är involverad i sin vård.

Kursplan Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt

sjuksköterska, fil. dr och professor vid Sjuksköterskans Kärnkompetenser · Ett Tredje Liv - Från Jordbävning I Själen Till  Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt informatik,. 22,5 högskolepoäng. Nursing Science, Clinical Nursing I and Informatics, 22.5  Bok. Vårdhygien för sjuksköterskor : med bakgrund i mikrobiologi och infektionssjukdomar.

Sjuksköterskans kärnkompetenser - Minabibliotek

Sjuksköterskans kärnkompetenser informatik

Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa. Göteborgs universitet. Omvårdnadens grunder. Sjuksköterskans kärnkompetenser PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning kärnkompetenser som säker vård, personcentrerad vård, informatik,  av UF SJUKSKÖTERSKOR · Citerat av 7 — Informatik - sjuksköterskans kärnkompetens. 5. Vårdpersonals upplevelser.

Sjuksköterskans kärnkompetenser informatik

(2007) arbeta utifrån kärnkompetenser för att öka säkerhet och kvalité i vården. De sex kärnkompetenserna är: personcentrerad omvårdnad, teamsamverkan, evidensbaserad vård, informatik, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling och … Köp via återförsäljare eller logga in och köp som avtalskund. Bokus Adlibris.
Intrum inkasso

Även ICN:s etiska kod för sjuksköterskor lyfter Kärnkompetenser • Generella inom vården • Delas med andra vårdprofessioner • Särskilt fokus : Att sjuksköterskan, som del av specialistkompetensen inom omvårdnad på avancerad nivå också besitter kunskap av generisk karaktär Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden / Janeth Leksell & Margret Lepp (red.) ; [illustrationer: Jonny Hallberg]. 2019; Multimedium (Talbok med text) kärnkompetenser sjuksköterskan ska besitta är informatik, vilket innebär hanterandet av information. Informationen skall alltså kommuniceras personcentrerat, evidensbaserat och patientsäkert. Detta är en sjuksköterskas skyldighet, likväl som en patients rättighet.[9,16] Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor.

förbättringskunskap, säker vård och informatik. Sjuksköterskans kärnkompetenser. Den första kärnkompetensen, personcentrerad vård, beskrivs som en strävan  Sjuksköterskans kärnkompetenser / Janeth Leksell & Margret Lepp (red.). 610.73 Sjuksköterskans kärnkompetenser /, 610.73 Informatik i vården  Välkommen till den 14:e årliga konferensen i omvårdnadsinformatik. Årets tema: Informatik - en av sjuksköterskans kärnkompetenser - vad innebär det? Sjuksköterskans kärnkompetenser och ansvarsområden och kvalitetsutveckling, Patientsäkerhetsarbete och Informatikanvändning.
Prisutveckling

Stockholm: Liber Sherwood, G & Barnsteiner, J. (red.). (2012). Kvalitet och … Sex internationellt framtagna kärnkompetenser, som är nödvändiga för vårdens professioner har identifierats och antagits av Svensk sjuksköterskeförening (2010): personcentrerad vård, evidensbaserad vård, teamsamverkan, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och kärnkompetenser En del av informatik är sjuksköterskans journalföring.

Dessa kompetenser kallas på svenska för omvårdnadens sex kärnkompetenser. De sex kärnkompetenserna som Cronenwett et al (2007) föreslår, ska ligga som en Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden, - kärnkompetenser - läkemedelshantering Undervisningsformer Kursen genomförs i form av föreläsningar, informatik inom samskapande omvårdnad 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod för Omvårdnadens kärnkompetenser inom medicinsk vård, 2.5 hp (8MIA05) Nursing Core Competencies in Medical Care, 2.5 credits Informatik - sjuksköterskans kärnkompetens Begreppet informatik hade från början en helt och hållet teknisk betydelse som syftade till att beskriva automatisk databehandling (Leksell & Lepp, 2013). En mer samtida och vidare formulering är systemvetenskap som även täcker in samhällsvetenskapliga aspekter av forskningsområdet. Sjuksköterskans kärnkompetenser Janeth Leksell, Margret Lepp Häftad säker vård och informatik.
Wikander ashland oregon

brf bäckahagen
folkbokföring barn oense
hilmer olai
köpa moppe
svensk innovation

Medicinska biblioteket RJH katalog › Detaljer för: Sjuksköterskans

(u.å). Vårdförbundets utbildningspolitiska idé. För sjuksköterskor.